Copyright

Vi takker for at vi har fått lov til å legge ut bilde/materiell som følgende har eierskap til. Hvis du ønsker bruke noe fra websiden til annet enn personlig bruk så må du kontakte rettighetsinnehaverne.

Prekener på websiden, den enkelte predikant

Løvelogoen for Messiaskirken eies av Den Lutherske Kirke i Norge og Messiaskirken menigheter har eksklusiv bruksrett til den.