Dåp

I dåpen gjør Gud oss til sine barn enten vi er spebarn eller voksne. Der frelser han oss og gir oss Den Hellige Ånd.

Dåp av mindreårige skjer normalt hvis foreldrene også er eller blir medlemmer av vår kirke. Ønsker du dåp, kontakt pastor for samtale.