Gravferd

Pårørende som ønsker at vi skal ha gravferd for en av deres kjære som har gått bort, kan henvende seg til hovedpastor eller menighetskontoret. Gravferd kan vanligvis ordnes slik at vi kan låne kirkebygg på stedet der en ønsker å bli begravet.