Gudstjeneste

Vår gudstjeneste har linjer tilbake til de første kristnes tid. Deres gudstjeneste hadde røtter i både tempel- og synagogegudstjenesten. Vi er og vil være en flergenerasjonsmenighet og synger både sanger som tilhører den kristne salmetradisjonen, og sanger laget i vår tid.

Søndagsklubben (SK), er søndagsskolesamlingen for barna i menigheten. Vi legger alltid tilrette for oversettelse til våre utenlandske gjester til engelsk og andre språk vi måtte beherske.

Etter hver gudstjeneste er det kirkekaffe.