Konfirmasjon

Vår konfirmasjon gir den enkelte konfirmant mulighet til å avlegge en bekjennelse for menigheten om at han/hun tror på Jesus og vil tilhøre han.

Vi har hatt positivt samarbeide med Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) om konfirmasjon med det at våre konfirmanter har kunnet delta i konfirmasjonsforberedelsen hos dem, og så har vi hatt selve konfirmasjonshandlingen hos oss.

Ønsker du å bli konfirmert i Messiaskirken, kontakt pastor i god tid på forhånd for en samtale om dette.