Økonomi/givertjeneste

I Messiaskirken skjer givertjenesten hovedsaklig elektronisk og alle utgifter dekkes av de gaver som deltakerne gir. Ønsker du å gi til menigheten enten en enkeltgave, eller bli med i givertjenesten kan du sende din gave til vår konto 3000.15.24336.

Vi vil gjerne gi deg et KID-nummer for å minske regnskapsutgiftene med å håndtere din gave. Kontakt Invild Hermansen Danbolt på gave@lkn.no for å få  slikt nummer. Hun er hovedansvarlig for å holde oversikt over givertjenesten i menigheten. Pastor og ansatte har ingen tilgang til informasjon om hvem som gir hva. 

"Vi gir 10% av de gavene vi får videre til misjon i andre land. I tillegg til kirkens eget misjonsprosjekt gir vi i 2018 kr 10.000 til hver av disse misjonsorganisasjonene som vi støtter:
 Jødemisjonsarbeide ut fra Immanuelkirken i Tel Aviv,
 Pastorutdanning i Sør Amerika ved Concordia Buenos Aires.
 Hjelp til forfulgte kristne gjennom organisasjonen Åpne Dører.

Det er viktig for oss at alt med penger går rett for seg. Regnskapet føres av KNIF regnskap, og revisjon gjøres av statsautorisert revisor fra Telerevisjon