Kontakt

Besøksaddresse:

Vårt gudstjenestested og kontor er i Adventskirken på Ulsrud: John G. Mattesons vei 11.

 Telefon kontor: 98677002
 epost: kontormedarbeider@gmail.com

Postadresse: Messiaskirken - DLKN
John G. Mattesons vei 11


Ansatte og medarbeidere
                                   
 

Hovedpastor Torkild Masvie
  Mobil 98643404
  Epost: torkild.masvie@lkn.no

 

 

 Medpastor Alf Danbolt

 

  

 

Givertjenesteansvarlig Ingvild Hermansen Danbolt
Mobil 95844428
Epost: gave@lkn.no