Linker

Kirkesamfunnet vi er en del av: Den Lutherske Kirke i Norge: www.kinor.no

Ad-Fontes pastoropplæringsprogram for lutherske kirker utenfor statskirken: www.ad-fontes.no
 
 Kirkenettverk som vårt kirkesamfunn deltar i: 
www.kirkenett.net
 Internasjonalt luthersk nettverk der vi har vår internasjonale kirkefamilie: www.ilc-online.org

 Andre norske “nabokirker”
 Det evangelisk lutherske kirkesamfunn: www.delk.no
 Valgmenigheter i Nord Norge: 
www.valgmenighet.no
 
 Misjonsprosjekter vi støtter 

 Jødemisjonsarbeide ut fra Immanuelkirken i Tel Aviv: Israelsmisjonen
 Pastorutdanning i Sør Amerika ved SETELA Peru: NLM
 Hjelp til forfulgte kristne gjennom organisasjonen: Åpne Dører.