Om oss

Vi er en menighet som er del av Den Lutherske Kirke i Norge, registrert hos norske myndigheter som kirkesamfunn i 2006. Vi inviterer de som vil til å være med i vårt menighetsfelleskap, der vi ønsker å hjelpe den enkelte til å vokse som disippel og disippelbygger. For utfyllende informasjon om våre menigheter se mer info på de ulike menighetenes undersider. 

Bergen: I Bergen har vi ukentlige samlinger på Lagshuset, Kalfarveien 8 hver torsdag kl 18.00. I tillegg har vi gudstjenste hver tredje søndag i Hoffsalen, Domkirkehjemmet Kong Oscarsgate 86 kl 18.00. Se kalenderen for oversikt over når det er gudstjenester.

Oslo: Menigheten i Oslo holder til i Høgskolen i Staffeldtsgaten der det både er gudstjenestelokale og menighetskontor. Det er gudstjeneste i Festsalen der hver eneste søndag kl. 11 hele året.