Om oss

Vi er en menighet som er del av Den Lutherske Kirke i Norge, registrert hos norske myndigheter som kirkesamfunn i 2006. Vi inviterer de som vil til å være med i vårt menighetsfelleskap, der vi ønsker å hjelpe den enkelte til å vokse som disippel og disippelbygger. For utfyllende informasjon om våre menigheter se mer info på de ulike menighetenes undersider.

Oslo: Menigheten i Oslo holder til i Høgskolen i Staffeldtsgaten der det både er gudstjenestelokale og menighetskontor. Det er gudstjeneste i Festsalen der hver eneste søndag kl. 11 hele året.