Salving/forbønn for syke

Vi praktiserer salving med forbønn for syke som ber om det. Vi vet at Gud kan helbrede alle syke, og Bibelen oppfordrer oss til å be om helbredelse for sykdom og lidelse:

“Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.” Jakob 5:14-15.

Selv om Gud kan, er det ikke alltid han helbreder. Men når vi ber til Gud på denne måten, og salver ved å tegne et kors med olivenolje i pannen på den syke, legger vi ansvaret på Gud til enten å helbrede, eller å hjelpe oss å bære den lidelse vi har bedt om helbredelse for.
Til stede ved salvingen er en pastor som leder handlingen, en medarbeider og 1-3 personer som den syke selv ønsker skal være med.

De som ønsker forbønn med salving kan kontakte en av pastorene.