Skriftemål

Skriftemålet er en frigjørende handling som Jesu kirke har praktisert fra begynnelsen. 

“Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre... ” Jakob 5:16.

Å skrifte er å fortelle de syndene en er klar over en har gjort, og som plager en til en pastor, (eller annen kristen en har tillit til). Pastor vil etterpå, på Jesu vegne, gi syndenes forlatelse for det som er bekjent.

Ønsker du gå til skrifte eller få hjelp til å finne en du kan skrifte hos, kan du gjerne kontakte en av pastorene.
Alle våre pastorer har absolutt tausehetsplikt.