Treffpunkt

Bibelgrupper
Det er godt å kunne være med i et mindre felleskap der en kan bli kjent med hverandre og få hjelp til å leve som en kristen. Messiaskirken har flere bibelgrupper.

Kontakt oss ved menighetskontoret hvis du ønsker å bli med i en bibelgruppe, men ikke kjenner noen å komme sammen med.

Bibeltimer
Omtrent en gang i måneden arrangerer vi bibeltimer over ulike temaer.