Trosgrunnlag

Vi tror at Jesus lever. Han vil ha fellesskap med oss, og han er den eneste vei til Gud. Bare hos ham finnes frelse. Vi tror at Bibelen, både Det gamle- og Det nye testamentet, er ufeilbarlig. Vi tror at Gud selv taler gjennom Bibelens ord. Som Jesu etterfølgere vil vi etterleve Bibelens ord, også når det går imot egen overbevisning, og motstrider den kultur vi lever i.

Vi vil være et fellesskap der vi hjelper hverandre til å ta ansvar for egne liv, og hjelper andre til det samme. Samtidig vil vi hjelpe hverandre med å gjøre børa lettere å bære i tunge tider. Vår bibelundervisning er klassisk kristendom i tråd med de lutherske bekjennelsesskrifter.