Vigsel

Ønsker dere vigsel i Messiaskirken, kontakt oss i god tid (gjerne 4 mnd eller mer) så vi kan forklare dere vigselsordningen hos oss, og dere får ordnet de nødvendige formaliteter før vigselen og få gjort avtale om bruk av kirkebygg på det stedet dere ønsker å ha bryllupet.

Vi fastholder at Gud vil et livslangt ekteskap mellom en mann og en kvinne. Derfor har vi samtaler på forhånd med de som vil gifte seg for å bidra til å legge et godt grunnlag for det livslange ekteskapet.